Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект на „Терм“ ООД

На 02.06.2023 г. между „Терм“ ООД и Министерство на иновациите и растежа беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството № BG-RRP-3.005-2989 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансиран по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ към Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), финансиран от Европейския Съюз.

Целта на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Общият размер на проекта е 20 000 лв., от които 100% е размерът на безвъзмездната финансова помощ.

„Терм“ ООД е регистрирано през 2005 г. с основна дейност търговия на едро и дребно с оборудване и материали за ВиК, отоплителни, климатични системи и инсталации, както и с дейности по ремонт и поддръжка на същите.

Във връзка с идентифицираната от предприятието необходимост да повиши нивото на дигитализация на основната си икономическа дейност, „Терм“ ООД ще внедри като част от проекта следните ИКТ решения, както следва:

1) Създаване на нов корпоративен уебсайт – 1 бр.
2) Създаване на онлайн магазин – 1 бр.
3) Въвеждане на модул/система за управление на складовото стопанство (WMS) – 1 бр.

Благодарение на внедрените по проекта ИКТ решения, „Терм“ ООД ще има възможността успешно да повиши нивото на дигитализация на търговската си дейност, както и да подобри готовността си за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.0, което ще допринесе за успешния преход към цифровизация на икономиката чрез предоставените по процедурата безвъзмездни финансови средства за внедраване на ИКТ решения и услуги.

Допълнително, инвестициите по проекта са съобразени напълно с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход чрез ускорено прилагане на цифровите технологии в дейността на предприятието, както и с принципите за равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички.

Корпоративният уебсайт на „Терм“ ООД е изработен по договор за услуги от 13.07.2023 г. Договорът се финансира по проект по ДБФП № BG-RRP-3.005-2989-C01 “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” към Националния план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз.