Бойлери за термопомпени системи

Бойлери за термопомпени системи

Подово стоящи високообемни бойлери за битова гореща вода с двойнонавита серпентина с увеличена площ , подходяща за нискотемпературни отоплителни системи с газов котел или термопомпа.